Klanten tevredenheidsenquête

Bedrijfsnaam: (*)
Naam - Voornaam:
Uw functie:
E-mail:
Uitstekend = 5 / Goed = 4 / Voldoende = 3 / Slecht = 2 / Zeer slecht = 1
1. Bereikbaarheid van uw contactpersoon: 5
4
3
2
1
2. Kwaliteit van onze klantenservice: 5
4
3
2
1
3. Communicatie en informatie over de status van uw bestelling: 5
4
3
2
1
4. Levertermijnen en leverdata gerespecteerd: 5
4
3
2
1
5. Productidentificatie en informatie etikettering: 5
4
3
2
1
6. Frequentie van onze technische of commerciële bezoeken: 5
4
3
2
1
7. Klachtenbehandeling en communicatie: 5
4
3
2
1
8. De kwaliteit van onze producten: 5
4
3
2
1
9. Ons prijsniveau: 5
4
3
2
1
10. Algemene beoordeling van Vuye als betrouwbare partner: 5
4
3
2
1
Suggesties tot verbetering:
Specifieke behoefte of vraag over onze producten:
Algemene opmerking of reactie: